Pozorovatelé

Nevládní organizace se statusem pozorovatele v MKOOpZ

 

 

Nevládní organizace:

Nevládní organizace, kterým byl udělen status pozorovatele, dle zásad pro udělení statusu pozorovatele platných u MKOOpZ.


Poslední aktualizace: 2023.10.12