Informace o MKOOpZ

Prezident/ka Komise a delegace smluvních stran

 

Předsednictví v MKOOpZ vykonávají střídavě po dobu tří let delegace jedné ze smluvních stran Dohody o MKOOpZ. Delegace, která v daném období vykonává předsednictví v MKOOpZ, jmenuje jednoho ze svých členů prezidentem Komise. Prezident zastupuje Komisi, řídí řádná a mimořádná zasedání Komise a také porady vedoucích delegací MKOOpZ.
 

V počátečním období činnosti Komise, ke kterému patří „prozatímní“ období (1996–1999), vykonávala předsednictví v MKOOpZ delegace Polské republiky. Funkci prezidenta Komise v tomto období plnili: Leszek Bagiński (1996–1998), Radosław Gawlik (1. 1999–8. 2000). Po ratifikaci Dohody o MKOOpZ převzala polská delegace předsednictví v MKOOpZ jako první na období třech let a prezidentem se stál Janusz Zaleski (8. 2000–12. 2001). V roce 2002 bylo předsednictví v MKOOpZ předáno další delegaci v MKOOpZ a post prezidenta se střídal následně:
 

 

Období
předsednictví

Osoba plnící funkci
prezidenta MKOOpZ
Delegace přebírající
předsednictví
v MKOOpZ

2002–2004

Jaroslav Kinkor

Česká republika

2005–2007

Thomas Stratenwerth

Spolková republika Německo

2008–2010

Mariusz Gajda / Janusz Zaleski*

Polská republika

2011–2013

Pavel Punčochář

Česká republika

2014–2016

Heide Jekel

Spolková republika Německo

2017–2019

Iwona Koza / Joanna Kopczyńska**

Polská republika

2020–2022

Daniel Pokorný

Česká republika

* od 9. 1. 2008 do 31. 12. 2010
** od 29. 3. 2019 do 31. 12. 2019

 

 

Dne 5. prosince proběhlo slavnostní předání předsednictví mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Na post prezidentky Komise pro období 2023–2025 byla jmenována paní Heide Jekel.
 

 

Prezident MKOOpZ:

Paní Heide Jekel –

Federální ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitelů, Bonn

 

 

Složení delegace Polské republiky:
Příjmeni Jméno Instituce Funkce

Niemiec-Butryn

Monika

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

vedoucí delegace

Delis-Szeląg

Katarzyna

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

člen delegace

Gruszecki

Przemysław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

člen delegace

Duklanowski

Marek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczeciniee

člen delegace

Przybylski

Mariusz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

člen delegace

 

 


Složení delegace Spolkové republiky Německo:

Příjmeni

Jméno Instituce Funkce

Klein

Benjamin

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Bonn

vedoucí delegace

Herrmann

Anke

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

člen delegace

Dreibrodt

Janek

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

člen delegace

Wey

Jennifer K.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Bonn

člen delegace

 

 


Složení delegace České republiky:
Příjmení Jméno Instituce Funkce

Záruba

Lukáš

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

vedoucí delegace

Faigl

Ladislav

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

zástupce

vedoucího delegace

Soldán

Přemysl

Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i.

člen delegace

Váňová

Lenka

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

člen delegace

 

 

Hospodaření MKOOpZ za daný rok ověřují tři revizoři účtů, navržení delegacemi a jmenovaní Komisí na tříleté funkční období. V současné době tuto funkci plní: ze strany polské delegace - pan Andrzej Żyłajtys, ze strany německé delegace - pan Lukas Kehlenbach ze strany české delegace - paní Zuzana Ševčíková.

Poslední aktualizace: 2024.04.29