Aktualizace mezinárodního varovného a poplachového plánu Odry

MEZINÁRODNÍ
VAROVNÝ A POPLACHOVÝ
PLÁN ODRY

 

Wrocław 2023
 

Autor: Pracovní skupina G3 -
"Havarijní znečištění"

Vydavatel: Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 36

 

 

MVPPO_2023__CZ.pdf24,08 MB 2023.06.26


INTERAKTIVNÍ FORMULÁŘ (stav k 25. 5. 2023):
Před vyplněním, uložte prosím interaktivní formulář na místní disk.

MVPPO_PRILOHA_1_FORMULAR_PRO_HLASENI__250523.pdf2,23 MB 2023.06.26


PLÁN SPOJENÍ (stav k 21. 4. 2023):
Adresy Mezinárodních hlavních varovných centrál
 

MKOOpZ-IKSO_Plan_Lacznosci-Plan_spojeni-Verbindungsplan_21-04-2023.pdf217,16 KB 2023.06.15

Poslední aktualizace: 2023.06.26