Mezinárodní konference, Wrocław 2011

Budoucí požadavky
na zvládání povodňových rizik
a trvale udržitelné hospodaření  s vodou
v povodí Odry

 

Wrocław 2012


Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 128
 
 
 

 

 

 

Ksiega_CZ.pdf49,97 MB 2013.04.30

Poslední aktualizace: 2012.02.10