Aktualizace Havarijního plánu Odry

HAVARIJNÍ PLÁN
ODRYWrocław 2024


 

Autor: Pracovní skupina G3 -
"Havarijní znečištění"


Vydavatel: Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním 

Aktualizace mezinárodního varovného a poplachového plánu Odry

MEZINÁRODNÍ
VAROVNÝ A POPLACHOVÝ
PLÁN ODRY

 

Wrocław 2023
 

Autor: Pracovní skupina G3 -
"Havarijní znečištění"

Vydavatel: Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 36

 

  

Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách MOPOStrategie ke snížení obsahu živin ve vodách mezinárodní oblasti povodí Odry

 

Wrocław 2022
 

Vydavatel: Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 95

 

 

  

Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou

Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou v mezinárodní oblasti povodí Odry


Wrocław 2019

Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

 

Počet stran: 61

  

Aktualizace plánu MOPO

Aktualizace plánu mezinárodní oblasti povodí Odry
pro plánovací období 2016-2021

 

Wrocław 2015
 

Vydavatel: Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 136

 

 

 

 

  

Plán pro zvládání povodňových rizik

Plán pro zvládání povodňových rizik
v Mezinárodní oblasti povodí Odry

 

Wrocław 2015
 

Vydavatel: Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 88

 

 

 

 

  

Odra, jak ji neznáte - Obojživelníci a plazi

Obojživelníci  a plazi
Odra jak ji neznáte

Wrocław 2015

 

Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním


  

Zavádění Povodňové směrnice v povodí Odry na mezinárodní úrovni

 

Zavádění Povodňové směrnice v povodí Odry   na mezinárodní úrovni


 Wrocław 2014

Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním


 

Počet stran: 2

 

 

 

 

  

Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou

Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou v mezinárodní oblasti povodí Odry


Wrocław 2013

Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

 

Počet stran: 66

  

Stav realizace programů opatření v mezinárodní oblasti povodí Odry

Stav realizace programů opatření v mezinárodní oblasti povodí Odry


Wrocław 2013


Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 31

  

General information ICPO 2013

General information

International Commission for the Protection of the Odra River

Wrocław 2013


Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 34 

Odra, jak ji neznáte - Hmyz

HMYZ
Odra jak ji neznáte


Wrocław 2012

 

Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním


  

A Tourist Guide to Canoeing

"Wrocław from the Oder is even more beautiful"

Tourist Guide to Canoeing

through the historic part of Wroclaw Waterways Intersection

 

Wrocław 2012


Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

 
Počet stran: 22 + mapa

 

 

  

Publikace z konference MKOOpZ 2011

Budoucí požadavky
na zvládání povodňových rizik
a trvale udržitelné hospodaření  s vodou
v povodí Odry

 

Wrocław 2012


Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 128
 
 
 

  

Odra, jak ji neznáte - Ptáci

PTÁCI
Odra jak ji neznáte

Wrocław 2011

Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním


  

Povodeň v povodí Lužické Nisy 7.–10. srpen 2010

Povodeň v povodí

Lužické Nisy
7.–10. srpen 2010Wrocław, Drezno, Praha, října 2010

 

Autoři: Leszek Jelonek, Lesław Wrzeszcz, Janusz Zawiślak, Petra Walther, Ulf Winkler, Simone Wortha, Jan Šrejber, Jiří Petr

Vydavatel : Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 40

ISBN 978-83-61206-10-1

  

Odra, jak ji neznáte - Ryby

RYBY

Odra, jak ji neznáte

Wrocław 2010


Vydavatel: Mezinárodní komise
pro ochranu Odry před znečištěním

 

 

  

Monitoring realizace "Akčního programu ochrany před povodněmi v povodí Odry"

MONITORING REALIZACE

"AKČNÍHO PROGRAMU
OCHRANY PŘED POVODNĚMI
V POVODÍ ODRY"


Wrocław 2007

 

Autor: Pracovní Skupina 2 - Povodeň

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: Łukasz Szałata

Počet stran: 20

ISBN 978-83-61206-00-2


  

Požadavky na zařízení ohrožených povodněmi

POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S LÁTKAMI OHROŽUJÍCÍMI JAKOST VODY V OBLASTECH OHROŽENÝCH POVODNĚMI NEBO VZDUTÍM


- DOPORUČENÍ MKOOpZ -

Wrocław 2005

 

Autor: Pracovní Skupina E - Havarijní znečištění

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: 3  

Akční program ochrany před povodněmi

AKČNÍ PROGRAM

OCHRANY PŘED POVODNĚMI
V POVODÍ ODRY


Wrocław 2004

 

Autor: Pracovní Skupina D - Povodeň

Vydavatel : Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: RZGW ve Vratislavi, Povodí Odry s.p.

Počet stran: 36

ISBN 83-919533-4-3
  

Makrozoobentos Odry 1998-2001

MAKROZOOBENTOS ODRY

1997 - 2001

Wrocław 2003

 

Autor: Pracovní Skupina 5 - Ekologie

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: F. Schöll, H. Leuchs, B. Eiseler, B. Weidung

Počet stran: 49

ISBN 83-919533-1-9
  

Hlásná a předpovědní povodňová služba

HlÁSNÁ A PŘEDPOVĚDNÍ

POVODŇOVÁ SLUŽBA
V POVODÍ ODRY


Wrocław 2001

 

Autor: Pracovní Skupina 4 - Povodeň

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: IMGW-Wrocław, Povodí Odry

Počet stran: 133

ISBN 83-917378-6-1               

Společná strategie a zásady ochrany před povodněmi

SPOLEČNÁ STRATEGIE A ZÁSADY

OCHRANY PŘED POVODNĚMI
V POVODÍ ODRY


Wrocław 1999

 

Autor: Pracovní Skupina 4 - Povodeň

Vydavatel : Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Počet stran: Povodí Odry

Ilość stron: 15

ISBN 83-916202-5-5


  

Povodeň 1997

POVODEŇ 1997

POVODÍ ODRY

Wrocław 1999

 

Autor: Pracovní Skupina 4 - Povodeň

Vydavatel : Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: Povodí Odry

Počet stran: 146

ISBN 83-916202-6-3

               

Hodnocení stavu realizace investic

HODNOCENÍ STAVU REALIZACE INVESTIC

ZAHRNUTÝCH DO PROGRAMU NALÉHAVÝCH OPATŘENÍ
ZAMĚŘENÝCH NA OCHRANU ŘEKY ODRY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
1997-1999


Wrocław 2000

 

Autor: Pracovní Skupina 1 - Akční program

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: Marian Krupiński

Počet stran: 40

ISBN 83-917378-0-2

               

Program naléhavých opatření

PROGRAM NALÉHAVÝCH OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH

NA OCHRANU ŘEKY ODRY
PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
1997-2002


Wrocław 1999

 

Autor: Pracovní Skupina 1 - Akční program

Vydavatel: Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Autor fotografií: Marian Krupiński

Počet stran: 111

ISBN 83-916202-1-2