Slovník

Tento slovník je pracovní slovník MKOOpZ. Hesla v tomto slovníku jsou přeložena tak, jak je to obvyklé v rámci Komise a pracovních skupin a neuvádějí všechny významy.
Připomínky a opravy uvítáme.

Překládané slovo:

Počet hesel v slovníku: 1820