Aktuální informace o situaci na řece Odře

Aktuální informace o situaci na řece Odře v souvislosti s úhynem ryb

 

Aktuální informace o situaci na řece Odře v souvislosti s úhynem ryb lze získat pod těmito odkazy:

 1. Portál Polské republiky
 • Aktuální informace o situaci na Odra Polská republika zveřejňuje na webových stránkách: Link
 1. Portál Polské republiky o monitoringu na Odře
 • Informace o běžných výzkumech na Odře WIOŚ – Vojvodská inspekce životního prostředí a GIOŚ Hlavní inspekce životního prostředí (Složky Polské republiky – gov.pl) naleznete zde: Link
 • Na speciálně spuštěných webových stránkách GIOŚ (Hlavní inspekce životního prostředí) jsou kontinuálně prezentována data z automatizovaných měřících stanic, provozovaných v rámci pilotního projektu (webové stránky v polštině): Link
 1. Vypracované zprávy
 • Doporučení 2023 - Systémová opatření pro prevenci výskytu „zlaté řasy” (anglická jazyková verze): Link
 • Shrnutí 2022-2023- Systémová opatření pro prevenci výskytu „zlaté řasy” (anglická jazyková verze): Link
 • Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o výsledcích kontroly opatření přijatých veřejnými institucemi v souvislosti s ekologickou krizí na řece Odře (polská verze): Link
 • Polská závěrečná zpráva pracovní skupiny pro situaci Odře (polská verze): Link
 • Zpráva Bfg „Výzkum v souvislosti s úhynem ryb v řece Odře v srpnu 2022” (německá verze): Link
 • Německá průběžná zpráva k úhynu ryb na Odře (německá verze): Link
 • Zpráva Evropské komise o provedených analýzách ekologické katastrofy na řece Odře v roce 2022 (anglická verze): Link
 1. Ostatní zdroje informací
 • Hlavní inspekce životního prostředí (GIOŚ): Link
 • Tisková zpráva z polsko-německého setkání ministrů životního prostředí dne 14.08.2022 ohledně úhynu ryb na řece Odra: Link
 • Otázky a odpovědi k úhynu ryb na Odře na internetových stránkách „Ministerstva zemědělství, životního prostředí a ochrany klimatu spolkové země Braniborsko”: Link
 • Otázky a odpovědi k úhynu ryb na Odře na internetových stránkách „Federální ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitelů”: Link

 


Poslední aktualizace: 2023.11.29