Stavy na vodních tocích

Stavy vod

 

 

Aktuální informace o vodních stavech a velikostech průtoků na Odře v jednotlivých zemích v povodí Odry (Polská republika, Spolková republika Německo, Česká republika) se nacházejí na následujících internetových stránkách:
 

 

Zde se nachází přehledná mapa mezinárodní oblasti povodí Odry ve formátu PDF:
 

 

Stavy_vod_prehledna_mapa_2023.pdf5,27 MB 2023.09.14

Poslední aktualizace: 2024.06.07