Vítáme na stránkách MKOOpZ

 

Jiný pohled na vodu

 

Zveme Vás k aktivní účasti v kampani #WaterWiseEU.

 
 

 


 

Aktualizace Havarijního plánu Odry

 

V sekci „Publikace“ naleznete aktualizaci Havarijního plánu Odry včetně příloh. Zveme Vás, abyste se s těmito materiály seznámili.

 
 
 
 

 


 

Zpráva o událostech / haváriích

 

V sekci „Témata“ je k dispozici Zpráva o událostech / haváriích hlášených v období od 1. ledna do 31. prosince 2023, v souladu s Mezinárodním varovným a poplachovým plánem Odry (MVPPO). Zveme vás k prohlédnutí uvedeného materiálu.

 
 
 

 


 

Koncepce zavádění směrnice 2007/60/ES (Povodňová směrnice) - třetí cyklus, období 2022 až 2027

 

V sekci „Zavádění směrnic EU“ jsou dostupné „Koncepce zavádění směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice) v mezinárodní oblasti povodí Odry třetí cyklus, období 2022 až 2027“. Seznamte se s dostupným dokumentem.

 

 


 

Seznamte se s aktualizovaným geoportálem MKOOpZ!

 

 

 

 

 

 


 

Kvalita vody v povodí Odry

 

Seznamte se s modulem IMS-Odra. Znázorňuje hodnoty fyzikálně chemických, chemických a biologických ukazatelů, naměřené v mezinárodních monitorovacích stanicích v povodí Odry.

 

 


 Aktualizace mezinárodního varovného
a poplachového plánu Odry

 

Po ekologické katastrofě, která postihla řeku Odru v létě 2022, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) se rozhodla provést revizi a aktualizaci Mezinárodního varovného a poplachového plánu Odry. Hlavní důraz byl kladen na upřesnění poplachových kritérií pro vyhlášení poplachu, definici havárie a hlásných cest.
Nový interaktivní formulář hlášení a malý slovník by měly také usnadnit výměnu informací mezi mezinárodními hlavními varovnými centrálami (MHVC) ve třech pracovních jazycích MKOOpZ.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na aktualizaci tohoto velmi významného dokumentu, zejména členům pracovní skupiny G3 "Havarijní znečistění" MKOOpZ, kteří provedené práce koordinovali.
Aktualizovanou verzi "Mezinárodního varovného a poplachového plánu Odry" naleznete zde.

 


 

Aktuální informace o situaci na řece Odře

 

Aktuální informace o situaci na řece Odře v souvislosti s úhynem ryb lze získat kliknutím na zelenou šipku dole.

 

 

 


 

Slavnostní předání předsednictví v MKOOpZ

 

Dne 5. prosince 2022 proběhlo v sídle sekretariátu MKOOpZ ve Vratislavi v rámci 25. plenárního zasedání MKOOpZ předání předsednictví mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

 

 

 

Poslední aktualizace: 14. 6. 2024