Informace o MKOOpZ

Organizační schéma

Zde najdete mandáty pracovní skupin a podskupin:

  • Pracovní skupina G1 „RSV“
Mandat_G1_cz.pdf36,26 KB 2023.09.12
  • Pracovní skupina G2 „Povodeň“
Mandat_G2_cz.pdf55,82 KB 2023.09.12
  • Pracovní skupina G3 „Havarijní znečištění“
Mandat_G3_cz.pdf51,31 KB 2023.09.12
  • Pracovní skupina G5 „Správa dat“
Mandat_G5_cz.pdf35,22 KB 2023.09.12
  • Pracovní podskupina GP „Plánování v oblasti vod“
Mandat_GP__cz.pdf134,11 KB 2023.09.12
  • Pracovní podskupina GM „Monitoring“
Mandat_GM_cz.pdf35,88 KB 2023.09.12
  • ad hoc pracovní podskupiny „Hornictví“
Mandat_podskupina_Hornictvi_20_05_2022_cz.pdf186,39 KB 2023.09.12

Poslední aktualizace: 2022.12.31