Wydarzenia

WARSZTATY 
 
Grupy Roboczej G2 „Powódź”

"Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry"

Wrocław, 02-03 kwietnia 2019 r.

 

 

W dniach 2-3 IV 2019 roku we Wrocławiu odbyły się warsztaty Grupy Roboczej G2 „Powódź” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Wydarzenie poświęcone było głównie tematyce wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry.

 

Udział w nich wzięło ponad 50 osób, wśród nich przedstawiciele Grupy Roboczej G2 „Powódź” MKOOpZ, instytucji zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką wodną w dorzeczu Odry z Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej, jak również eksperci krajowi.

 

Pierwszego dnia prelegenci zaprezentowali wyniki prac związanych z aktualizacją wstępnej oceny ryzyka powodziowego zarówno dla MODO jak i w poszczególnych krajach dorzecza Odry. W dalszej części uczestnicy mieli okazję zapoznania się z projektem RAINMAN, którego celem jest zintegrowane zarządzanie w przypadku wystąpienia ekstremalnych opadów deszczu, które jako aktualne zagrożenie środowiskowe związane są ze zmianami klimatu. Na zakończenie zaprezentowana została usługa zarządzania kryzysowego Copernicus, która została utworzona w celu wsparcia działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony ludności i bezpieczeństwa.

 

Drugi dzień poświęcony został aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz problematyce dyrektywy INSPIRE. Zaprezentowany został również postęp prac w ramach tworzenia wspólnego modelu hydraulicznego Nysy Łużyckiej. Całość podsumowały wystąpienia odnoszące się do zagadnienia zarządzania ryzykiem suszy w dorzeczu Odry oraz bilansu wodnego i prognoz sezonowych.

 

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące referaty, moderatorom za prowadzenie poszczególnych bloków tematycznych oraz dyskusji podsumowującej prezentowane zagadnienia, a wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w dyskusjach.

 

Poniżej udostępniamy Państwu prezentacje, które zostały wygłoszone w trakcie warsztatów, wraz z fotorelacją z wydarzenia.

 

Dziękujemy serdecznie!

 

Sekretariat MKOOpZ

 

Piotr Barański
(Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Wrocław)

Agnieszka Śliwa
(PGW Wody Polskie KZGW, Warszawa)

Jana Tejkalová
(Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha)

Simon Henneberg
(Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg, Potsdam)

Pavel Balvín
(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Ostrava)

Herbert Brockmann
(Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz)

Pavla Štěpánková
(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Ostrava)

Ramon Hiemcke
(Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Schleswig-Holstein, Flintbek)

Marcin Gil
(PGW Wody Polskie KZGW, Warszawa)

Robert Banasiak, Peter Wundrak
(IMGW-PIB, Wrocław;
Landestalsperren-verwaltung des Freistaates Sachsen)

Ondřej Kosík
(ČHMÚ, Ostrava)

Tamara Tokarczyk
(IMGW-PIB, Wrocław)

Lukáš Pavlas
(Povodí Odry, s.p., Ostrava)

Peter Krahe
(Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz)

 


Ostatnia aktualizacja: 2019.04.09