Wydarzenia

WORKSHOP 
 
Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia awaryjne”

Ćwiczenie w zakresie zwalczania awaryjnego zanieczyszczenia wód, ćwiczenie przekazywania meldunków między MGCO oraz międzynarodowe warsztaty „Retencjonowanie wód pogaśniczych”

4-5. września 2017 r.

 

 

W dniu 4 września 2017 r. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem w ramach działalności Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne” zorganizowała wspólne polsko-czesko-niemieckie ćwiczenia terenowe dot. transgranicznego zwalczania poważnych zanieczyszczeń wód granicznych. Równolegle odbyło się ćwiczenie przekazywania meldunków pomiędzy Międzynarodowymi Głównymi Centralami Ostrzegawczo-Alarmowymi (MGCO-A).

 

Praktyczne ćwiczenie terenowe odbyło się w miejscowości Ratzdorf i obejmowało akcję usuwania zanieczyszczenia, tj. warstwy oleju po awarii tankowca na Odrze. W wydarzeniu czynny udział brali przedstawiciele właściwych instytucji po stronie polskiej i niemieckiej, tj. m. in. jednostki straży pożarnej, policji, odpowiednich urzędów środowiska i administracji.

 

Równolegle do ćwiczeń w terenie, w krajowej szkole pożarniczej Brandenburgii (LSTE) w Eisenhüttenstadt spotkali się przedstawiciele MGCO, aby w ramach odrębnego ćwiczenia przetestować drogi przekazywania meldunków o wystąpieniu awarii na wodach międzynarodowego dorzecza Odry. Podczas tego ćwiczenia korzystano z wytycznych  dotyczących ustalonych dróg przekazywania meldunków pomiędzy Stronami Umowy o MKOOpZ, zgodnie z opracowanym w ramach Grupy G3 Międzynarodowym Planem Ostrzegawczo-Alarmowym dla Odry.

 

W dniu 5 września, w Słubicach w Collegium Polonicum odbyły się międzynarodowe warsztaty, podczas których podsumowano m.in. przebieg obu ćwiczeń praktycznych oraz omówiono problematykę retencjonowania wód pogaśniczych.  MKOOpZ zorganizowała te warsztaty we współpracy z UNECE Joint Expert Group . Warsztaty podzielone były na 3 bloki tematyczne:

  • Działania w celu zapobiegania awaryjnym zanieczyszczeniom wód powstałym w wyniku pożarów – retencjonowanie wód pogaśniczych
  • Regulacje dotyczące retencjonowania wód pogaśniczych w dorzeczu Odry
  • UNECE Safety Guideline for Fire Water retention

Poniżej znajdą Państwo galerię zdjęć z tych wydarzeń.

 

Wszystkim prelegentom dziękujemy za wygłoszone referaty a osobom zaangażowanym w zorganizowanie obu ćwiczeń i workshopu za pomoc. Mamy nadzieję, że zarówno ćwiczenia, jak i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017.09.20