Aktualizacja Planu Awaryjnego dla Odry

PLAN AWARYJNY
DLA ODRYWrocław 2024

Autor: Grupa Robocza G3 - "Zanieczyszczenia Awaryjne"


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
 

Aktualizacja Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry

MIĘDZYNARODOWY PLAN
OSTRZEGAWCZO-ALARMOWY
DLA ODRY


Wrocław 2023

 

Autor: Grupa Robocza G3 - "Zanieczyszczenia Awaryjne"

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 36

 

  

Strategia redukcji substancji biogennych w wodach na MODO


Strategia redukcji substancji biogennych w wodach na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry


Wrocław 2022

 

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 99

 

  

Strategia wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej

Strategia wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

Wrocław 2019


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
 

Ilość stron: 64

 

 

  

Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami

Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021


Wrocław 2015

 

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 136

 

  

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry


Wrocław 2015

 

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 88

 

 

 

  

Odra jakiej nie znacie - Płazy i gady

Płazy i gady
Odra jakiej nie znacie

Wrocław 2015

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

  

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w Dorzeczu Odry na Poziomie Międzynarodowym

 

 

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w Dorzeczu Odry na Poziomie Międzynarodowym

Wrocław 2014


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 2


 

 

  

Strategia wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej

Strategia wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

Wrocław 2013


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
 

Ilość stron: 71

 

 

 

 

  

Stan wdrażania programów działań na MODO

Stan wdrażania programów działań na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry


Wrocław 2013
 

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem


Ilość stron: 31
  

General information ICPO 2013

General information

International Commission for the Protection of the Odra River

Wrocław 2013


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 34

 

 

 

 

 

 

 

  

Odra jakiej nie znacie - Owady

OWADY
Odra jakiej nie znacie

Wrocław 2012

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

  

Przewodnik Turystyczno - Spacerowy

"Wrocław znad Odry jeszcze piękniejszy"
Przewodnik Turystyczno - Spacerowy

Kajakiem po zabytkowym fragmencie wrocławskiego węzła wodnego

 

Wrocław 2012


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry Przed  Zanieczyszczeniem
 

Ilość stron: 22 + mapa

  

Książka z Konferencji MKOOpZ 2011


Przyszłe wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zrównoważonego gospodarowania wodami w dorzeczu Odry
 

Wrocław 2012


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry Przed  Zanieczyszczeniem


Ilość stron: 130

  

Odra jakiej nie znacie - Ptaki

PTAKI
Odra jakiej nie znacie

Wrocław 2011

 

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
  

Wezbranie w zlewni Nysy Łużyckiej 7–10 sierpnia 2010 r.

Wezbranie w zlewni

Nysy Łużyckiej
7 - 10 sierpnia 2010 r.


Wrocław, Drezno, Praga, październik 2010

 

Autorzy: Leszek Jelonek, Lesław Wrzeszcz, Janusz Zawiślak, Petra Walther, Ulf Winkler, Simone Wortha, Jan Šrejber, Jiří Petr

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 40

ISBN 978-83-61206-08-8

  

Odra jakiej nie znacie - Ryby

RYBY

Odra jakiej nie znacie

Wrocław 2010


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
  

Monitoring wdrażania "Programu działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry"

 

MONITORING WDRAŻANIA
"PROGRAMU DZIAŁAŃ
PRZECIWPOWODZIOWYCH W DORZECZU ODRY"


Wrocław 2007

 

Autor: Grupa Robocza 2 - "Powódź"

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: Łukasz Szałata

Ilość stron: 20

ISBN 978-83-919533-9-6


  

Wymagania dot. urządzeń na obszarach zagrożonych zalaniem

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ PRZECHOWUJĄCYCH SUBSTANCJE MOGĄCE ZANIECZYŚCIĆ WODĘ,
KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA OBSZARACH ZAGROŻONYCH ZALANIEM NA SKUTEK POWODZI LUB SPIĘTRZENIA WODY

-ZALECENIA MKOOpZ–


Wrocław 2005
 

Autor: Grupa Robocza E - Zanieczyszczenia awaryjne

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 4

  

Program działań przeciwpowodziowych

PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH
W DORZECZU ODRY


Wrocław 2004

 

Autor: Grupa Robocza D - Powódź

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: RZGW we Wrocławiu, Povodí Odry s.p.

Ilość stron: 38

ISBN 83-919533-5-1

 

  

Makrozoobentos Odry 1998-2001

 

MAKROZOOBENTOS ODRY
1998 - 2001


Wrocław 2003

 

Autor: Grupa Robocza 5 - Ekologia

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: F. Schöll, H. Leuchs, B. Eiseler, B. Weidung

Ilość stron: 49

ISBN 83-919533-0-0

 

 


  

System osłony przeciwpowodziowej

 

SYSTEM OSŁONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ
I PROGNOZ W DORZECZU ODRY

Opis stanu faktycznego i zalecenia

Wrocław 2001

 

Autor: Grupa Robocza 4 - Powódź

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: IMGW-Wrocław, Povodí Odry

Ilość stron: 137

 

ISBN 83-917378-6-1

  

Wspólna strategia i zasady działań przeciwpowodziowych

WSPÓLNA STRATEGIA I ZASADY

DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH
W DORZECZU ODRY


Wrocław 1999

 

Autor: Grupa Robocza 4 - Powódź

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: Povodí Odry

Ilość stron: 15

ISBN 83-916202-5-5  

Powódź 1997

POWÓDŹ 1997

DORZECZE ODRY

Wrocław 1999


Autor: Grupa Robocza 4 - Powódź


Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: Povodí Odry

Ilość stron: 149

ISBN 83-916202-6-3
  

Ocena stanu realizacji inwestycji

OCENA STANU REALIZACJI INWESTYCJI

OBJĘTYCH PROGRAMEM SZYBKIEGO DZIAŁANIA
DLA OCHRONY RZEKI ODRY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
1997-1999


Wrocław 2000

 

Autor: Grupa Robocza 1 - Program działań

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: Marian Krupiński

Ilość stron: 40

ISBN 83-917378-0-2 

Program szybkiego działania

PROGRAM SZYBKIEGO DZIAŁANIA

DLA OCHRONY RZEKI ODRY
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
1997-2002


Wrocław 1999

 

Autor: Grupa Robocza 1 - Program działań

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Autor zdjęć: Marian Krupiński

Ilość stron: 111

ISBN 83-916202-0-4