Stan wdrażania programów działań na MODO

Stan wdrażania programów działań na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry


Wrocław 2013
 

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem


Ilość stron: 31
 

W broszurze zaprezentowany został dotychczasowy stan wdrażania programów działań na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Przedstawiono w niej przykłady wzorcowych działań, które zostały zrealizowane w trzech państwach leżących w dorzeczu Odry i które przyczynią się do osiągnięcia celu, jakim jest dobry stan wód.

 

MODO_Stan_Wdrazania_Programow_Dzialan.pdf16,96 MB 2013.09.12

Ostatnia aktualizacja: 2013.09.12