Wymagania dot. urządzeń na obszarach zagrożonych zalaniem

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ PRZECHOWUJĄCYCH SUBSTANCJE MOGĄCE ZANIECZYŚCIĆ WODĘ,
KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA OBSZARACH ZAGROŻONYCH ZALANIEM NA SKUTEK POWODZI LUB SPIĘTRZENIA WODY

-ZALECENIA MKOOpZ–


Wrocław 2005
 

Autor: Grupa Robocza E - Zanieczyszczenia awaryjne

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 4

 

Wymagania_dot_urzadzen.pdf168,80 KB 2011.03.21

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01