Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami

Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021


Wrocław 2015

 

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 136

 

 

MKOO_PGW_2016_2021.pdf11,87 MB 2018.02.22

Ostatnia aktualizacja: 2018.02.22