Wdrażanie Dyrektyw WE

Konsultacje społeczne

„Harmonogramu i programu prac związanych z III aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na potrzeby czwartego cyklu planowania”

 

 

Szanowni Państwo,
 

uprzejmie informujemy, że w terminie od 22 grudnia 2023 r. do 22 czerwca 2024 r. mogą Państwo przekazywać swoje uwagi do „Harmonogramu i programu prac związanych z III aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na potrzeby czwartego cyklu planowania” .
 

Wspomniany dokument można pobrać poniżej w wersji elektronicznej.
 

Harmonogram i program prac.
 

Swoje stanowiska prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłaszania uwag, w formie elektronicznej na adres mailowy Sekretariatu MKOOpZ (sekretariat@mkoo.pl) lub papierowej na adres:
 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
50-381 Wrocław
 


Ostatnia aktualizacja: 2023.12.22