Wdrażanie Dyrektyw WE

Krajowe rapoty

 

 

Druga aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry:

 

Plan Gospodarowania Wodami (PL)

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/335

 

 

 

Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry:

 

Plan Gospodarowania Wodami (PL)

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1967/1

 

Plan Gospodarowania Wodami (DE)

 

https://www.wasserblick.net/servlet/is/156167/

 


Ostatnia aktualizacja: 2023.02.01