Wdrażanie Dyrektyw WE

Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry

 

 

Wyznaczenie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry
 

W myśl RDW, państwa, w obrębie których znajduje się dorzecze Odry, czyli Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska oraz Republika Federalna Niemiec, postanowiły stworzyć wspólny międzynarodowy obszar dorzecza. Na terenie dorzecza Odry państwa te będą w sposób skoordynowany realizować zadania RDW.

 

 

Państwa te uzgodniły granice obszaru dorzecza. Bardziej złożone uzgodnienia dotyczyły wyznaczenia granic dorzecza w obrębie Zalewu Szczecińskiego. Ostatecznie cały Zalew Szczeciński, łącznie z Cieśniną Świny, został włączony do Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry.

Obszar Dorzecza Odry od południa graniczy z Międzynarodowym Obszarem Dorzecza Dunaju, od południowego zachodu – z Międzynarodowym Obszarem Dorzecza Łaby, od północnego zachodu –z Obszarem Dorzecza Warnow-Peene, a od wschodu – z Międzynarodowym Dorzeczem Wisły.

Przy wyznaczaniu Obszaru Dorzecza Odry, wyznaczono również sześć tzw. obszarów opracowań:

 

 1. Górna Odra
  od źródła do ujścia Nysy Kłodzkiej
  (łącznie ze zlewnią Nysy Kłodzkiej)
   
 2. Środkowa Odra
  od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty
  (bez zlewni Nysy Łużyckiej)
   
 3. Nysa Łużycka
  od źródła do ujścia do Odry
   
 4. Warta
  od źródła do ujścia do Odry
   
 5. Dolna Odra
  od ujścia Warty do ujścia do Zalewu Szczecińskiego
   
 6. Zalew Szczeciński
  wraz z Cieśniną Świny

Ostatnia aktualizacja: 2022.03.22