Aktualny stan wód

Stany wód

 

 

Aktualne informacje na temat stanów wód i wielkości przepływu na Odrze w poszczególnych krajach nadodrzańskich (Rzeczpospolita Polska, Republika Federalna Niemiec, Republika Czeska) znajdują się na następujących stronach internetowych:
 

 

Mapa przeglądowa Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry dostępna jest poniżej w formacie pdf:
 

 

Stany_wod_mapa_przegladowa_2023.pdf5,27 MB 2023.09.14

Ostatnia aktualizacja: 2024.06.07