Sprawozdanie - 2023

Sprawozdanie o zdarzeniach/awariach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
zgłoszonych zgodnie z „Międzynarodowym Planem Ostrzegawczo-Alarmowym dla Odry” (MPOA)

 

 

Poniżej udostępnione zostaje Sprawozdanie o zdarzeniach/awariach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zgłoszonych zgodnie z „Międzynarodowym Planem Ostrzegawczo-Alarmowym dla Odry” (MPOA)..
 

Dokument ten zawiera przegląd meldunków przekazanych w ww. okresie sprawozdawczym przez międzynarodowe główne centrale ostrzegawcze (MGCO) zgodnie z MPOA wraz z informacją dot. m. in. rodzaju meldunku czy rodzaju zdarzenia. Sprawozdanie to opisuje również meldunki z lat 1999-2022 przekazane w ramach MPOA z podziałem na rodzaje zdarzeń i ich procentowy udział.
 

G3_Sprawozdanie_zestawienie_awarie_zdarzenia_06_06_24.pdf3,21 MB 2024.06.13

Ostatnia aktualizacja: 2024.06.07