Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry


Wrocław 2015

 

Wydawca: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Ilość stron: 88

 

 

 

 

MKOO_Plan_Zarzadzania_Ryzykiem_Powodziowym.pdf16,41 MB 2018.02.22

Ostatnia aktualizacja: 2018.02.22