Wydarzenia

WORKSHOP
 
Grupy Roboczej GM „Monitoring”

„Ocena oraz pobór prób ryb na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”

Povodí Odry, Ostrava. 15-16. września 2016 r.

 

 

W dniach 15-16 września 2016 r. w Ostrawie, w ramach prac Podgrupy Roboczej „Monitoring” (GM) MKOOpZ, odbyły się warsztaty poświęcone prezentacji biologicznego elementu jakości „ichtiofauna”.
 

W warsztatach wzięło udział małe grono uczestników - ok. 20 osób, składające się z członków Podgrupy Roboczej GM „Monitoring” MKOOpZ, przedstawicieli właściwych instytucji w dorzeczu Odry z Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej oraz ekspertów krajowych.
 

Warsztaty rozpoczęły się w siedzibie Povodí Odry częścią teoretyczną, podczas której eksperci z trzech krajów zaprezentowali metody poboru prób oraz oceny ichtiofauny.

 

 

Po części teoretycznej miało miejsce zwiedzanie dwóch nowo wybudowanych przepławek dla ryb zlokalizowanych na Odrze.

 


Następnego dnia grupa udała się wspólnie w teren nad rzekę Olzę, gdzie eksperci pobrali próby ichtiofauny, które to próby zostaną później ocenione według poszczególnych metod krajowych. W wyniku warsztatów strona czeska opracuje podsumowujący raport, w którym dokona porównania różnych ocen poszczególnych stron.
 

 

Celem warsztatów była wzajemna wymiana informacji na temat krajowych metod poboru prób i oceny ichtiofauny przyjętych w poszczególnych państwach.
 

Poniżej znajdują się wszystkie prezentacje, a także linki do odpowiednich publikacji krajowych.

 

Warsztaty_GM_Ichtiofauna-Raport_pl_23022017.pdf595,76 KB 2017.02.23

Raport końcowy:


Ostatnia aktualizacja: 2016.09.27