Wydarzenia

WARSZTATY 
 
Podgrupy Roboczej GP „Planowanie w gospodarowaniu wodami/RBMP”

"Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych oraz zachowanie i odtworzenie drożności morfologicznej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry"

Wrocław, 28-29 listopada 2018 r.

 

 

W dniach 28-29 listopada 2018 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty pn. „Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych oraz zachowanie i odtworzenie drożności morfologicznej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”, które zostały zorganizowane w ramach działalności Podgrupy Roboczej GP „Planowanie w gospodarowaniu wodami/RBMP” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

 

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Czternastu prelegentów wygłosiło swoje prezentacje dla ponad 60-osobowej grupy słuchaczy, wśród których znaleźli się m. in. członkowie Grup Roboczych GP, G1 i GM MKOOpZ, przedstawiciele właściwych instytucji w dorzeczu Odry z Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także eksperci krajowi.

 

Warsztaty nawiązywały do dokumentu opracowywanego obecnie w ramach MKOOpZ tj. „Strategii wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”, który wykorzystany będzie przede wszystkim do przygotowania trzeciego Planu Gospodarowania Wodami dla MODO na lata 2022–2027. Stanowi on aktualizację analogicznego dokumentu z roku 2013 i zawiera informacje dotyczące uzgodnionego na poziomie międzynarodowym podejścia do wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej, które zostały zidentyfikowane podczas analizy charakterystyki MODO i rozwiązanie których wymaga bezpośredniej współpracy między zaangażowanymi państwami. Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych, oprócz znaczących zanieczyszczeń wód powierzchniowych, są jednym ze zidentyfikowanych ponadregionalnych problemów gospodarki wodnej na MODO.

 

Warsztaty podzielono na cztery bloki tematyczne. Pierwszy z nich nawiązywał do krajowych strategii dotyczących poprawy warunków hydromorfologicznych. W drugim zaprezentowane zostały studia przypadków z państw członkowskich MKOOpZ, które dotyczyły migracji różnych gatunków ryb w dorzeczu Odry, takich jak troć, certa, jesiotr i węgorz europejski. Drugiego dnia warsztatów, w trzecim bloku tematycznym, wygłoszono prezentacje dotyczące m. in. problematyki przygotowywania i wdrażania działań prowadzących do zachowania drożności Nysy Łużyckiej oraz oceny zmienności warunków hydromorfologicznych w zlewni Nysy Łużyckej. Zaprezentowano również metodę oceny rzek w Polsce w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny. Ostatnia, czwarta część warsztatów poświęcona została realizacji konkretnych działań w Polsce i Czechach służących odtworzeniu drożności morfologicznej Odry oraz jej dopływów, m.in. Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej czy Orlicy.

 

Poniżej udostępniamy Państwu referaty, które zostały wygłoszone w trakcie warsztatów, wraz z fotorelacją z wydarzenia.

 

Serdecznie dziękujemy prelegentom za niezwykle interesujące prezentacje, a wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i czynny udział w dyskusji.

 

Lukáš Pavlas
(Povodí Odry, s.p.; Ostrava)

Grażyna Husak-Górna
(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu)

Simon Henneberg
(Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg)

Miloš Holub
(Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, VÚV T. G. Masaryka)

Jan Błachuta
(IMGW-PIB, Wrocław)

Jörn Gessner
(Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei)

Tereza Barteková
(VÚV TGM, v.v.i.; Ostrava)

Karola Henke
(Landratsamt Görlitz)

Jennifer K. Wey
(Bundesanstalt für Gewässerkunde)

Mariusz Adynkiewicz-Piragas
(IMGW-PIB, Wrocław)

Iwona Lejcuś
(IMGW-PIB, Wrocław)

Michał Wierzbicki
(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu)

Martin Durčák
(VÚV TGM, v.v.i.; Ostrava)

Agnieszka Jarmowicz
(PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu)

 


Ostatnia aktualizacja: 2018.12.03