Wydarzenia

WORKSHOP 
 
Grupy Roboczej G5 „Zarządzanie danymi”

Warsztaty GIS

Wrocław, 5-6 czerwca 2018 r.

 

 

W dniach 5-6 czerwca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty GIS zorganizowane przez Grupę Roboczą G5 "Zarządzanie danymi" Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Były to pierwsze tego typu warsztaty, a wzięli w nich udział przedstawiciele urzędów, instytucji oraz firm zajmujących się wdrażaniem rozwiązań GIS ze wszystkich trzech krajów obszaru dorzecza Odry.

 

Pierwszy dzień warsztatów upłynął pod znakiem geoportali. Referenci zaprezentowali serwisy mapowe międzynarodowych komisji rzecznych: odrzańskiej i dunajskiej, ich budowę, funkcjonalności oraz sposób administrowania nimi. Po przedstawieniu niemieckiej platformy WasserBLIcK, kolejni prelegenci poruszali tematy dotyczące wdrażania dyrektywy INSPIRE w zakresie gospodarki wodnej oraz infrastruktury geodanych wraz z wykorzystaniem produktów open source. Podsumowaniem tego dnia było wystąpienie dotyczące zarządzania danymi na potrzeby modelowania emisji substancji biogennych dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry.

 

Drugiego dnia skupiono się na tematyce dotyczącej wykorzystywania danych satelitarnych. Prelegenci z Polski i Niemiec zaprezentowali szczegółowo program Copernicus, który przy pomocy satelit pozyskuje dane naziemne, a także omówili sposób wykorzystania danych Copernicus w Polsce i w Niemczech. Na zakończenie podjęto temat aktualizacji jednolitych części wód w Republice Czeskiej. Referat ten był częścią panelu roboczego dotyczącego harmonizacji granicznych i transgranicznych jednolitych części wód w dorzeczu Odry. W trakcie panelu uczestnicy dyskutowali na temat doświadczeń poszczególnych krajów w podejściu do harmonizacji części wód oraz wyzwań, jakie wciąż przed nimi stoją.

 

Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim prelegentom za interesujące prezentacje oraz uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusjach. Wsłuchując się w Państwa opinie na zakończenie tych warsztatów, wierzymy, że będą mogły one odbywać się cyklicznie, dzięki czemu na bieżąco będą mogły być prezentowane postępy i osiągnięcia MKOOpZ oraz wszelkie nowości w zakresie GIS.

 

Wygłoszone referaty w formacie pdf znajdą Państwo poniżej.

Alex Höbart
(International Commission for the Protection of the Danube River)

Ralf Busskamp
(Bundesanstalt für Gewässerkunde)

Ramon Hiemcke
(Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein)

Ulrich Rothstein
(terrestris GmbH & Co. KG)

Marta Bedryj
(Przewodnicząca GR G5 „Zarządzanie danymi“ w MKOOpZ; IMGW-PIB Poznań)

Iris Ehlert
(Contact Point for Copernicus National Marine Services Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH))

Markus Neteler
(mundialis GmbH & Co. KG)

Jan Pryzowicz
(PGW Wody Polskie KZGW)

Tomáš Fojtík
(VÚV T.G.M, v.v.i.)

 


Ostatnia aktualizacja: 2018.06.07