Wydarzenia

WARSZTATY 
 
Grupy Roboczej GM „Monitoring”

"Ocena oraz pobór próbek fitoplanktonu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry"

Wrocław, 3-4 września 2018 r.

 

 

W dniach 3-4 września 2018 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty dotyczące biologicznego elementu jakości "fitoplankton", zorganizowane w ramach Podgrupy Roboczej GM "Monitoring" Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Składały się one z części teoretycznej, podczas której prelegenci wygłaszali swoje prezentacje, oraz praktycznej, w trakcie których pobrane zostały próbki wody z rzeki Odry.

 

W warsztatach wzięło udział ok. 30 osób, w skład których wchodzili członkowie Podgrupy Roboczej GM „Monitoring” MKOOpZ, przedstawiciele właściwych instytucji w dorzeczu Odry z Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także eksperci krajowi.

 

W trakcie pierwszego dnia wygłoszonych zostało pięć referatów. Prezentacje dotyczyły metodyki poboru próbek fitoplanktonu wód płynących oraz sposobu oceny tych próbek. Przedstawione podejścia Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej do tej problematyki zostały szczegółowo omówione zarówno podczas samych prezentacji, jak i w trakcie dyskusji, które miały miejsce po każdym wystąpieniu.

 

W drugim dniu, przy sprzyjających warunkach pogodowych, odbyły się zajęcia terenowe. Miały one miejsce we Wrocławiu, w centralnym punkcie Kładki Zwierzynieckiej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z przyrządami używanymi przez poszczególne kraje Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry do poboru próbek wody oraz jak odbywa się procedura ich przygotowania do badań laboratoryjnych. Ze środka głównego nurtu rzeki Odry pobrane zostały próbki, które następnie w odpowiedni sposób przygotowano do transportu i dalszych badań.

 

Warsztaty Grupy Roboczej GM cieszyły się dużym zainteresowaniem, w związku z czym jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie i czynny udział w dyskusjach oraz zaangażowanie w zajęciach terenowych.

 

Referaty wygłoszone w trakcie warsztatów znajdują się poniżej.

Steffen Wiehart
(Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft; Görlitz)

Stanislav Vojtásek
(Povodí Odry, s.p.; Ostrava)

Denisa Němejcová
(VÚV TGM, v.v.i.; Ostrava)

Sylwia Domaradzka
(WIOŚ Wrocław)

Michał Błachuta
(WIOŚ Wrocław)

 

Raport końcowy:

GM_Raport_z_warsztatow_Fitoplankton_pl.pdf1,45 MB 2019.04.09

 


Ostatnia aktualizacja: 2018.09.05