Wydarzenia

Workshop Grupy Roboczej GM "Monitoring"

 

 

„Ocena oraz pobór próbek makrofitów i fitobentosu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” - Warsztaty Podgrupy Roboczej GM „Monitoring”

 

W dniach 24-25 czerwca 2014 roku we Wrocławiu w ramach działalności Podgrupy Roboczej GM „Monitoring” MKOOpZ odbyły się dwudniowe warsztaty poświęcone prezentacji biologicznego elementu jakości „makrofity/fitobentos”, podczas których badano również jakość wody rzeki Oława w oparciu o biologiczne elementy jakości zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

 

W warsztatach wzięło udział małe grono uczestników - ok. 20 osób, składające z się poszczególnych członków Podgrupy Roboczej GM „Monitoring” MKOOpZ, przedstawicieli właściwych instytucji w dorzeczu Odry z Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także ekspertów krajowych.

 

Celem warsztatów była wzajemna wymiana informacji na temat metod poboru i oceny próbek w poszczególnych państwach.

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie prezentacje, a także linki do odpowiednich publikacji krajowych.

 

Raport z warsztatów

Linki do polskiej literatury dotyczącej metod oceny i oznaczania (makrofitów/fitobentosu):

 

Linki do niemieckiej literatury dotyczącej metod oceny i oznaczania (makrofitów/fitobentosu):

Klucz do oznaczania makrofitów wodnych (rośliny naczyniowe, ramienice i mchy) w Niemczech

Linki do czeskiej literatury dotyczącej metod oceny i oznaczania (makrofitów/fitobentosu):

Dalsze publikacje dotyczące metod oznaczania oraz oceny biologicznych elementów jakości znajdują się na następującej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej:
 

http://mzp.cz/cz/prehled_akceptovanych_metodik_tekoucich_vod

 

 

Dzień I - Część teoretyczna

 

 

Dzień II - Wspólny pobór próbek na rzece Oławie

 

Fot. Radosław Sławuta, 2014


Ostatnia aktualizacja: 2014.08.13