Wydarzenia

„Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry” 

Workshop 11- 12 grudnia 2013

 

 

W dniach 11 – 12 grudnia 2013 r. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) zorganizowała workshop pt. „Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry”, który odbył się we Wrocławiu w Hotelu Mercure.

W workshopie udział wzięło blisko 50 osób, w tym członkowie Grupy roboczej G2 „Powódź” w MKOOpZ oraz przedstawiciele kompetentnych w dorzeczu Odry instytucji z Polski, Niemiec i Czech, w tym przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego (ČHMÚ) oraz Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD).

Podstawowym celem workshopu było wymiana informacji na temat prognozowania meteorologiczno-hydrologicznego w dorzeczu Odry, zaprezentowanie informacji o aktualnym stanie wdrażania Dyrektywy Powodziowej w poszczególnych państwach, a także omówienie kwestii dotyczących zagwarantowania maksymalnej ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec.

 

Workshop podzielony został na trzy bloki tematyczne:

  1. Prognozowanie meteorologiczno-hydrologiczne w dorzeczu Odry
  2. Kwestie techniczne związane z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym i map ryzyka i zagrożenia powodziowego dla dorzecza Odry oraz procedury odbioru tych map
  3. Gospodarka wodna podczas powodzi na obszarach transgranicznych

 

Poniżej zamieszczamy program workshopu oraz wygłoszone prezentacje do pobrania w formacie pdf.

 

 

MKOO-Workshop_Program_pl.pdf94,73 KB 2013.12.16

 

 

Blok I: Prognozowanie meteorologiczno-hydrologiczne w dorzeczu Odry  

Moderator – Martin Socher, członek Grupy Roboczej G2 „Powódź” w MKOOpZ, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

 

Od lewej: Piotr Barański, Ryszard Kosbierb, Martin Socher

 

 


Teresa Zawiślak
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Główny Warszawa

    "Prognozy meteorologiczne na potrzeby osłony hydrologicznej"  

I_1_Zawislak_pl.pdf2,68 MB 2013.12.17

 

 


Ondřej Kosík
Český hydrometeorologický ústav

    "Zabezpieczenie służby prognoz powodziowych w dorzeczu Odry w zakresie działania ČHM&U – oddział Ostrava"  

I_2_Kosik_pl.pdf21,34 MB 2013.12.17

 

 


Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu

    "Metodyczne podejście w ocenie zasobów wodnych w zlewni transgranicznej Nysy Łużyckiej w warunkach zmieniającego się klimatu – projekt NEYMO"  

I_3_Adynkiewicz_Piragas_pl.pdf3,79 MB 2013.12.17

 

 


Uwe Böhm
Deutscher Wetterdienst

    "Operacyjna analiza opadów przy pomocy systemu RADOLAN oraz modelowanie pogody i zjawisk związanych z wodami roztopowymi w Niemieckiej Służbie Meteorologicznej (DWD)"  

I_4_Boehm_pl.pdf5,76 MB 2013.12.17

 

 


 Andy Philipp
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

    "Prognozowanie powodzi dla Nysy Łużyckiej - stan obecny oraz perspektywy"  

I_5_Philipp_pl.pdf4,42 MB 2013.12.17

 

 

Blok II: Kwestie techniczne związane z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym i map ryzyka i zagrożenia powodziowego dla dorzecza Odry oraz procedury odbioru tych map


Moderator – Janusz Zaleski, rzecznik delegacji polskiej w Grupie Roboczej G2 „Powódź” w MKOOpZ, WARR S.A.

 

Od lewej: Janusz Zaleski, Ryszard Kosierb, Martin Socher

 

 


 Tamara Tokarczyk
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu

    "Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w polskiej części dorzecza Odry"  

II_1_Tokarczyk_pl.pdf2,28 MB 2013.12.17

 

 


 Wolfgang Fröhlich
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg

    "Wdrażanie dyrektywy powodziowej w niemieckiej części dorzecza Odry – przegląd – na przykładzie Brandenburgii"  

II_2_Froehlich_pl.pdf1,05 MB 2013.12.17

 

 


 Pavel Marták
Ministerstvo životního prostředí

    "Dotychczasowy stan wdrażania dyrektywy powodziowej w dorzeczu Odry"  

II_3_Martak_pl.pdf9,03 MB 2013.12.17

 

 

Blok III: Gospodarka wodna podczas powodzi na obszarach transgranicznych


Moderator – Petr Březina, Dyrektor Techniczny, Povodí Odry s.p., Ostrava

 

Od lewej: Petr Březina, Ryszard Kosierb, Martin Socher

 

 


 Peter Wundrak
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

    "Analiza wydarzeń – powódź 2010 – sposób postępowania i wyniki w Saksonii"  

III_1_Wundrak_pl.pdf3,73 MB 2013.12.17

 

 


 Jiří Petr
Povodí Labe, s. p.

    "Gospodarka wodna na zbiornikach w górnej zlewni Nysy Łużyckiej"  

III_2_Petr_pl.pdf4,24 MB 2013.12.17

 

 


 Grzegorz Ostafijczuk
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

    "Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka"  

III_3_Ostafijczuk_pl.pdf2,02 MB 2013.12.17

Ostatnia aktualizacja: 2013.12.16