Předání předsednictví

Předání předsednictví 24.11.2016

 

 

Po třech letech předala Spolková republika Německo předsednictví v MKOOpZ Polské republice na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019. Prezidentkou MKOOpZ se stala paní Iwona Koza (úřadující ředitelka polské Státní vodohospodářské správy (KZGW), která tuto funkci převzala od současné prezidentky paní Heide Jekel (Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a bezpečnosti jaderných reaktorů).

 

Oslava se konala za účasti generální konzulky Spolkové republiky Německo paní Elisabeth Wolbers a zástupkyně ředitele Oddělení vodních zdrojů v polském Ministerstvu životního prostředí paní Joanny Kopczyńské. Mezi hosty byli rovněž zástupci ministerstev a příslušných orgánů pro vodní hospodářství z Německa, Polska a České republiky.

Zleva: Alfred Dubicki, Heide Jekel, Iwona Koza, Pavel Punčochář

 


Poslední aktualizace: 2018.03.01