Předání předsednictví

Předání předsednictví 21.11.2013

 

 

21. listopadu 2013 se v sídle sekretariátu MKOOpZ ve Vratislavi konalo předání předsednictví v Komisi mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.
 

Nástupkyní dosavadního prezidenta MKOOpZ pana Pavla Punčocháře se stala paní Heide Jekel, kterou do této funkce jmenoval dne 17. října 2013 pan Helge Wendenburg ze Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti.

 

Slavnostní akt se konal za přítomnosti mimo jiné dolnoslezského vojvody pana Aleksandra Marka Skorupy a zástupkyně generálního konzula Spolkové republiky Německo ve Vratislavi paní Heidrun Jung. Spolková republika Německo bude předsedat Komisi od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

 

Zleva: Aleksander Marek Skorupa, Heidrun Jung, Heide Jekel, Pavel Punčochář, Karel Vlasák, Witold Sumisławski

 

 


Poslední aktualizace: 2013.12.27