Předání předsednictví

Předání předsednictví 11.12.2007

 

 

11. prosince 2007 bylo na Generálním konzulátu Spolkové republiky Německo ve Vratislavi (Wrocław) oficiálně předáno předsednictví v MKOOpZ mezi Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou.

Toto slavnostní předání předsednictví se konalo v rámci 10. plenárního zasedání MKOOpZ. Po tříletém funkčním období pana Thomase Stratenwertha (německá delegace) byl do této funkce jmenován pan Mariusz Gajda (polská delegace).
 


Poslední aktualizace: 2008.12.01