Předání předsednictví

Slavnostní předání předsednictví v MKOOpZ dne 14. listopadu 2019

 

 

Dne 14. listopadu 2019 proběhlo v sídle sekretariátu MKOOpZ ve Vratislavi v rámci 22. plenárního zasedání MKOOpZ předání předsednictví mezi Polskou republikou a Českou republikou. V souladu s čl. 6 odst. 1 Dohody o Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) a čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu MKOOpZ přebírá Česká republika předsednictví v MKOOpZ na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

 

 

Předsednictví slavnostně předala paní Joanna Kopczyńska, současná prezidentka MKOOpZ, panu Danielovi Pokornému, budoucímu prezidentovi MKOOpZ, kterého na toto stanovisko jmenoval dne 13. září 2019 ministr životního prostředí České republiky, pan Richard Brabec.

 

 

Během slavnosti současná prezidentka MKOOpZ a budoucí prezident MKOOpZ podepsali protokol předání předsednictví.

 

 

Po krátkých vystoupeních paní Kopczyńské a pana Pokorného, předal vedoucí sekretariátu MKOOpZ oběma dárky a společně s účastníky toho setkání byl vznesen symbolický přípitek.

 


Poslední aktualizace: 2019.12.19