Předání předsednictví

Předání předsednictví 7.12.2010

 

 

K 1. lednu 2011 došlo k předání předsednictví MKOOpZ mezi Polskou republikou a Českou republikou na další, tříleté období, tj. na dobu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013.
 

Novým prezidentem MKOOpZ se stal pan Pavel Punčochář, který byl 15. září 2010 jmenován do této funkce ministrem životního prostředí České republiky, panem Pavlem Drobilem.

Slavnostní předání předsednictví se z iniciativy a na pozvání ředitele Státního úřadu vodního hospodářství (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) pana Leszka Karwowského a za účasti maršálka Dolnoslezského vojvodství pana Rafała Jurkowlańce a ředitele Vojvodského fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství ve Vratislavi pana Marka Mielczarka konalo 7. prosince 2010 v sídle Sekretariátu MKOOpZ ve Vratislavi.


zleva: Rafał Jurkowlaniec, Leszek Karwowski, Pavel Punčochář, Marek Mielczarek

Poslední aktualizace: 2011.02.01