Soutěž „Řeka očima dítěte”

Soutěž 2012
„Der Fluss in Kinderaugen”

 

 

Dne 31. května 2012 se v sídle Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním konalo zakončení výtvarné soutěže „Der Fluss in Kinderaugen”, které se zúčastnili žáci základních škol Corona-Schröter-Grundschule v Guben a  Fürst Pückler Grundschule v Bad Muskau.

 

Vyhodnocení výtvarných prací provedla porota ve složení:
 

Předsedkyně:

 • Wiesława Filipiak

Členky:                      

 • Anna Jędrzejczak
 • Ewelina Karbownik
 • Aldona Kozar
 • Marzena Kurtz-Drzazga

Při hodnocení prací se porota řídila následujícími kritérii:

 • věcnou shodou s tématem výtvarné soutěže
 • originalitou
 • nápaditostí
 • estetikou vykonané prácesprávností v souladu s názvem výtvarné soutěže

 

Celkem bylo hodnoceno 86 zaslaných výtvarných prací. V souladu se zásadami vybrala porota 12 nejlepších prací, které byly publikovány v podobě kalendáře na rok 2013.


Rozdání cen a prezentace kalendáře se konaly 19. září 2012 v Oranžérii v parku Muskauer Park. Diplomy a věcné ceny předali žákům

 • Piotr Barański – vedoucí Sekretariátu MKOOpZ,
 • Ursula Heinen-Esser – parlamentární státní tajemnice ve Spolkovém ministerstvu životního prostřední,
 • Dr. Fritz Jaeckel – státní tajemník v Saském  ministerstvu životního prostřední a
 • prof. Dr. Matthias Freude – prezident Braniborského zemského úřadu pro ochranu životního prostředí.

Dr. Jörn Geßner z Institutu ekologie vod a vnitrozemského rybářství přednesl přednášku „Odra jako stanoviště živočichů a rostlin“. Celá akce byla doplněna předvedením Mobilní laboratoře svobodného státu Sasko a ukázkami modelu údolní přehrady.

 

MKOOpZ děkuje tímto všem zúčastněným za jejich nasazení a podporu při uspořádání výtvarné soutěže a doufá, že spolupráce se školami bude úspěšně pokračovat.  


Níže jsou vystaveny výtvarné práce vítězů:

 

Michelle Ritter: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau

 Hana Schmelig: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
 Daniel Finke: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
 Michelle Matz: Corona-Schröter-Grundschule, Guben
 Karen Würker: Corona-Schröter-Grundschule, Guben
Ella Zinke: Grundschule Fürst-Pückler, Bad Muskau
Caroline Baum: Corona-Schröter-Grundschule, Guben
Chantal Kuhnke: Corona-Schröter-Grundschule, Guben
Lennert Kubo: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
Anna Louisa Wetzke: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
Charlotte Göthert: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
Melissa Koschkar: Grundschule Fürst Pückler, Bad Muskau
 

Všem vítězům srdečně blahopřejeme!


Poslední aktualizace: 2012.10.17