Události

Slavnostní podepsání změny Dohody o MKOOpZ

 

 

 

Na 13. poradě vedoucích delegací dne 25. června 2008 došlo v sídle sekretariátu k oficiálnímu podpisu „Smlouvy o změně Smlouvy o MKOOpZ".

 

V přítomnosti zástupce Depozitáře smlouvy, paní Breedy Foody (Evropská komise), byla tato smlouva podepsána za polskou delegaci pánem Andrzejem Sadurským a za německou delegací paní Heide Jekel a pánem Michaelem Morgensternem.
 


 

Za českou delegaci tento dokument v Bruselu dne 27. listopadu 2008 podepsal pán Karel Bláha. Depozitáře smlouvy zastupovala paní Ida Jacobsen.
 


Poslední aktualizace: 2008.12.01