Tisková zpráva - 26. 8. 2022

Vratislav 26. 8. 2022
 

Tisková zpráva


k mimořádné poradě pracovní skupiny G3 „Havarijní znečištění“
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ),
která se konala dne 18. 8. 2022

 

Dne 18. 8. 2022 se v rámci MKOOpZ konala mimořádná on-line porada pracovní skupiny G3 „Havarijní znečištění“. Cílem této porady bylo přezkoumání dostupných informací a vyhodnocení činnosti přijatých v rámci Mezinárodního varovného a poplachového plánu Odry (MVPPO) v souvislosti s ekologickou katastrofou na Odře.
 

Pomoci sjednaných na mezinárodní úrovni hlásných cest si od 11. 8. 2022 jednotlivé mezinárodní hlavní varovné centrály (MHVC) odesílaly hlášení o uhynulých rybách, v souladu s MVPPO. Od tehdejší chvíle mezinárodní postupy hlášení probíhaly řádně.
 

S ohledem na současnou ekologickou katastrofou na Odře je třeba kriticky konstatovat, že úhyn ryb na Odře měl být vyhodnocen jako událost podléhající oznamovací povinnosti již v dřívější fázi. Táto situace ukázala, že poplachová kritéria MVPPO musí být přezkoumány a každé pozorované uhynulé ryby v povodí Odry je třeba považovat za alarmující, a to nezávisle na tom, jaký je původ tohoto jevu.
 

Na mimořádné poradě bylo dohodnuto, s cílem předejít podobným situacím v budoucnu, že je nutné co nejdříve upřesnit definice havárie a poplachová a oblastní kritéria jejich hlášení v MVPPO.
 

Posuzovat činnost jednotlivých orgánů státní správy příslušných v oblasti výskytu znečištění havárie – vyjímá úkonů přijímaných v rámci MVPPO – stejně tak i zasahovat do procesu vyšetřování potenciálního původce havárie není kompetencí MKOOpZ.
 

O výsledcích dalších prací pracovní skupiny G3 k této problematice budeme informovat na naší internetové stránce.

 

Daniel Pokorný
prezident MKOOpZ

 

 


Poslední aktualizace: 2022.09.13