Tisková zpráva - 18. 8. 2022

Vratislav 18. 8. 2022
 

Tisková zpráva


Ekologická katastrofa na řece Odře

 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) velice detailně sleduje ekologickou katastrofu na Odře, kterou doprovází masivní úhyn ryb. V souvislosti s tím je sekretariátu MKOOpZ adresována řada otázek.
 

Je třeba mít na paměti, že MKOOpZ hraje především koordinační roli při výměně informací mezi smluvními stranami (Polsko, Německo a Česká republika) a vytváří řadu strategických dokumentů, jejichž cílem je mj. i předcházet a trvale snižovat zatížení Odry, Štětínského zálivu a Baltického moře škodlivými látkami.
 

V současné době probíhá intenzivní spolupráce na úrovni vedoucích delegací MKOOpZ, prezidenta MKOOpZ a rovněž v rámci pracovní skupiny G3 „Havarijní znečištění“. Stejně tak jsou zejména vedoucí polské a německé delegace a sekretariát MKOOpZ v neustálém kontaktu s příslušnými národními orgány a institucemi, které se touto událostí zabývají.
 

V rámci mimořádného zasedání pracovní skupiny G3 „Havarijní znečištění“ MKOOpZ byl dne 18. srpna 2022 projednán zejména průběh této katastrofy a také postupy pro hlásné cesty v takových případech, zahrnuté v Mezinárodním varovném a poplachovém plánu Odry.
 

O dalších výsledcích této práce budeme informovat na našich webových stránkách.
 

 

Daniel Pokorný
prezident MKOOpZ

 

 


Poslední aktualizace: 2022.09.13