Tisková zpráva - 3. 12. 2021

Vratislav 3. 12. 2021
 

Tisková zpráva


k 24. plenárnímu zasedání
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ),
které se konalo ve dnech 2. - 3. 12. 2021

 

Dne 2. - 3. 12. 2021 se konalo 24. plenární zasedání MKOOpZ. Zasedání předsedal český prezydent Komise, pan Daniel Pokorný.
 

Vzhledem k hygienickým opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 se toto zasedání uskutečnilo kombinovanou formou.
 

Na plenárním zasedání bylo dohodnuto, že "Aktualizace plánu pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry", zpracovaná v souladu s požadavky povodňové směrnice EU, bude zveřejněna na internetové stránce MKOOpZ spolu s tabulkou obsahující odpovědi na připomínky veřejnosti podané v rámci veřejné konzultace nejpozději do 22. března 2022.
 

Práce na "Druhé aktualizaci plánu povodí mezinárodní oblasti povodí Odry" se blíží ke konci. Předpokládá se, že tento dokument bude možné schválit a zveřejnit do 22. března 2022. Také v tomto případě to bude spojeno se zveřejněním odpovědí těm zúčastněným stranám, které předložily své názory k návrhu plánu.
 

Během plenárního zasedání byl rovněž projednán dokument Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách MOPO. Práce věnované této významné problematice jsou před dokončením. Výsledky je potřeba ještě prezentovat pomocí map a grafů. Schválení Strategie se plánuje na polovinu roku 2022.
 

Během plenárního zasedání s potěšením byla přijata informace, že v prvním pololetí roku 2022 budou zahájeny práce na aktualizací Strategie naplnění společných cílů pro významné problémy hospodaření s vodou. Tato Strategie bude doplněna o kapitolu týkající se zjištěného nového významného problému vodního hospodářství nadregionálního významu, kterým jsou negativní vlivy na životní prostředí vyplývající z provozu aktivních a uzavřených hnědouhelných dolů. Za tímto účelem bude stanovena ad hoc pracovní podskupina „Hornictví” v rámci pracovní skupiny G1.

 

Daniel Pokorný
prezident MKOOpZ

 

 

Tiskova_sprava_KOM__03122021.pdf180,44 KB 2021.12.03

Poslední aktualizace: 2021.12.03