Zavádění směrnic EU

Koncepce zavádění směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice)
v mezinárodní oblasti povodí Odry
třetí cyklus, období 2022 až 2027

Pro účely třetího cyklu zavádění Povodňové směrnice byla vypracována koncepce, která navazuje na zkušenosti z předchozích cyklů. Poprvé byla "Koncepce zavádění směrnice 2007/60/ES" vypracována v prvním cyklu, to znamená v letech 2009-2015, a následně byla doplněna a aktualizována ve druhém cyklu, tj. v letech 2016-2021. S cílem nadále podporovat probíhající spolupráci členských států v Mezinárodní oblasti povodí Odry (MOPO) při zavádění povodňové směrnice byla tato koncepce vypracována rovněž s ohledem na potřeby vyplývající ze třetího cyklu.
 

Stejně jako dosud je Koncepce pracovní dokument - tak zvaný „living document”, který může být v případě potřeby kdykoliv aktualizován a přizpůsoben novým poznatkům a informacím. Tento flexibilní přístup je klíčem k zajištění účinného a efektivního zavedění povodňové směrnice.
 

MKOOpZ-G2_Koncepce_zavadeni_PS_31102023_cs.pdf510,83 KB 2023.12.18

Poslední aktualizace: 2023.12.18