Zavádění směrnic EU

Povodňová směrnice

 

 

Změna klimatu, jíž je možno pozorovat v současné době, se projevuje mimo jiné zvýšením intenzity srážek, což má za následek stoupání hladiny moří a zvýšení povodňových rizik. V odpovědi na sílící povodňové nebezpečí v Evropě byla vydána Povodňová směrnice. Je to hovorový název pro Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Doplňuje dřívější legislativu v oblasti vodní politiky na úrovni EU, zejména pak Rámcovou směrnici pro vodní politiku, která se povodněmi nezabývá.
 

Cílem Povodňové směrnice je omezování povodňových ztrát prostřednictvím vhodného obhospodařování území ohrožených povodněmi a vytvoření rámce pro vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

 

Povodňová směrnice vymezuje následující etapy, v jejichž rámci bude následovat zavádění jejích ustanovení:

 

  1. do 22. prosince 2011 zpracují členské státy předběžné vyhodnocení povodňových rizik pro oblasti povodí
     
  2. do 22. prosince 2013 zpracují členské státy mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik
     
  3. do 22. prosince 2015 budou na základě těchto map zpracovány plány pro zvládání povodňových rizik

 

Stav prací na zavádění Povodňové směrnice je prezentován prostřednictvím Evropského informačního systému o vodě (WISE):
 
Water Information System for Europe

 

Na oficiální internetové stránce organizace má uživatel přístup mimo jiné k interaktivním mapám, prohlížeči map, evropským databankám. Většina dat je poskytována členskými státy Evropské unie v rámci plnění požadavků vyplývajících se směrnic Společenství.

 

Plný text Povodňové směrnice ke stažení:

povodnovasmernice_cz.pdf104,47 KB 2012.04.20

Poslední aktualizace: 2012.04.20