Zavádění směrnic EU

Proces veřejné konzultace

„k časovému plánu a programu prací spojených s 3. aktualizací Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry na čtvrté plánovací období RSV”

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,
 

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí, abyste od 22. prosince 2023 do 22. června 2024 zasílali své připomínky k „Časovému plánu a programu prací“ spojených s 3. aktualizací Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry na čtvrté plánovací období RSV”.
 

Tento dokument si můžete stáhnout v elektronické podobě níže.
 

Časový plán a program prací.
 

Své připomínky MOPO do dne 22. června 2024 prosíme zasílejte e-mailem na adresu Sekretariátu MKOOpZ sekretariat@mkoo.pl pomocí Formuláře veřejné konzultace, nebo v listinné podobě na adresu:
 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
M. Curie-Skłodowskiej 1
50-381 Wrocław
 


Poslední aktualizace: 2023.12.22