Zavádění směrnic EU

Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry
2. období od 2016 do 2021

 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik - Povodňová směrnice – ukládá státům implementujícím její požadavky provést předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Cílem předběžného vyhodnocení povodňových rizik je vymezení oblastí vystavených povodňovému nebezpečí.

 

Jelikož Povodňová směrnice předpokládá každých 6 let přezkoumání a v případě potřeby aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik, prověřila pracovní skupina G2 „Povodeň” MKOOpZ tuto zprávu a zapracovala do ní nové informace, které byly k dispozici.

 

Níže naleznete Aktualizaci zprávy o předběžném vyhodnocení povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry ve formátu pdf, zpracovanou pro potřeby druhého plánovacího období.

 

MKOO-G2_Aktualizace_PVPR.pdf28,79 MB 2018.12.19

Poslední aktualizace: 2018.12.17