Galerie Odry

Fauna Odry

 

 

Údolí řeky Odry je bohaté na různé druhy zvířat. Vyskytuje se zde mnoho vzácných druhů ptáků včetně chráněných druhů*, jako např. ledňáček, moudivláček, žluna šedá, rehek, kormorán, labuť velká.
 

K významným sakům obývajícím povodí Odry patří výjimečně vzácní, přísně chránění živočichové – bobr a vydra. Odra je také stanovištěm mnoha druhů obojživelníků a plazů. Mezi chráněné obojživelníky patří ropucha obecná a zelená a rosnička zelená, k chráněným plazům pak ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký. Ve vodách Odry žijí různé druhy ryb. Jsou to jak ryby typicky sladkovodní, jako např. plotice, cejn, kapr, pstruh, candát, okoun, koljuška, sumec, parma, ostrucha, mihule říční, tak migrující ryby - losos, pstruh mořský, úhoř a mořské druhy (v Pomořanském zálivu), jako např. sleď.

 

*Chráněné druhy – vzácné druhy zvířat nebo rostlin, jimž stát věnuje zvláštní péči.

Volavka popelavá

fot. M. Bociarska

Labuť velká s mláďaty

fot. M. Bociarska

 

Racci černohlaví a američtí na zimní ledové pokrývce řeky (Vratislav)

fot. P. Barański

 

Na řekách ve městech se hojně zdržují kachny divoké (březňačky) (Vratislav)

fot. Ł. Szałata

 

Kormoráni velcí v Národním parku Dolní Poodří (Nationalpark Unteres Odertal) v Criewen

fot. M. Bociarska

 

Kormoráni si staví hnízda na stromech v blízkosti sladkých vod. Stromy postupně odumírají od výkalů, které se vsakují do země. (Národní park Dolní Poodří / Nationalpark Unteres Odertal v Criewen)

fot. M. Bociarska

 

Uměle rozestavěná místa pro usnadnění hnízdění rybáka černého (na fotografii racci) – Národní park Dolní Poodří / Nationalpark Unteres Odertal v Criewen

fot. M. Bociarska

 

Foto: B. Najbar, Uniwersytet Zielonogórski

 

Na obrázku je želva bahenní. Je to jediný druh želvy přirozeně se vyskytující v povodí Odry. Je jako kriticky ohrožený druh přísně chráněna.  

 

Foto: B. Najbar, Uniwersytet Zielonogórski

 

Želvy bahenní obývají zarostlá jezera nebo řeky s pomalým proudem. Většinu svého života stráví  ve vodě, z vody vylézají pouze proto, aby se ohřály na slunci. Přezimují u dna zahrabané hluboko v bahně. Tak přečkávají zimu i půl roku.
 

Jsou to dravé želvy, živí se hmyzem, plži, mlži, obojživelníky a malými rybami. Jelikož nedorůstají do velkých rozměrů, je těžké je v hustém porostu spatřit. Dospělí jedinci váží kolem 1 kilogramu a měří asi 25 cm. Ve volné přírodě se mohou dožít až 120 let!

 

 

Oderská flóra

 

 

Záplavová území jsou místem výskytu významných ekosystémů* a stanovišť: lužních lesů, mrtvých říčních ramen a mokřadů. V pásmu rákosových porostů Odry převažuje rákos obecný, orobinec širokolistý a zblochan vodní. K jiným cévnatým rostlinám, vyskytujícím se v Poodří, patří vstavačovité rostliny (např. prstnatec pleťový, prstnatec májový, vstavač nachový), bublinatky, plavuňové rostliny, ostřice a také hlaváček jarní, rojovník bahenní, vřesovec čtyřřadý, lopuch hajní, přeslička největší a česnek hranatý.
 

* Ekosystém – soustava složená z organismů vyskytujících se v určitém místě a prostředí, ve kterém žijí.
 

Pásmo rákosových porostů Odry v blízkosti Štětína

fot. M. Bociarska

 

 

Vstavač nachový v Národním parku Dolní Poodří (Nationalpark Unteres Odertal) v Criewen

fot. M. Bociarska


Poslední aktualizace: 2013.07.16