Konferencje MKOOpZ

Konferencja
06-07.11.2007 r.

 

 


„WDRAŻANIE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ
W DORZECZU ODRY”

W dniach 6-7 listopada 2007 roku odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja zorganizowana przez MKOOpZ pod tytułem „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry”, współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wzięło w niej udział ponad 140 osób z Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec. Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych związanych z gospodarką wodną, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, pracownicy organów roboczych Komisji, uczniowie szkół średnich oraz inne zainteresowane osoby.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz przedstawienie stanu prac w zakresie wdrażania RDW w państwach członkowskich MKOOpZ.

Referaty wygłaszane były w następujących blokach tematycznych:
  1. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w państwach leżących w dorzeczu Odry.
     
  2. Wymagania związane z planowaniem w gospodarowaniu wodami w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry.
     
  3. Transgraniczna współpraca w zakresie zarządzania zagrożeniem powodziowym oraz powiązania z planowaniem w gospodarowaniu wodami według RDW.
     
  4. Zarządzanie danymi na płaszczyźnie międzynarodowej w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry.

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie materiały konferencyjne.
 

Program:
Programm_pl_260907.pdf145,11 KB 2009.02.27

Streszczenia referatów:
PL-referaty.pdf347,14 KB 2009.02.27

Prezentacje:
2_Adriana_Dembowska.pdf977,60 KB 2009.02.27
3_Heide_Jekel.pdf643,56 KB 2009.02.27
5_Franz_Schoell.pdf1,01 MB 2009.02.27
6_Tomas_Micanik.pdf1,66 MB 2009.02.27
7_Lukasz_Szalata.pdf1,93 MB 2009.02.27
9_Przemyslaw_Gruszecki.pdf1,95 MB 2009.02.27
12_Ryszard_Kosierb.pdf3,94 MB 2009.02.27
13_Meike_Gierk.pdf1,32 MB 2009.02.27
14_Georg_Rast.pdf2,66 MB 2009.02.27
15_Herbert_Brockmann.pdf867,16 KB 2009.02.27

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01