Wydarzenia

SEMINARIUM

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej
oraz Dyrektywy Powodziowej
na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

 

 

W dniach 25 – 26 listopada 2015 r. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) zorganizowała Seminarium pt. „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”, która odbyła się we Wrocławiu w Hotelu Mercure przy placu Dominikańskim 1.
 

Celem seminarium była wymiana doświadczeń i praktyk z zakresu wdrażania RDW, jak również w ochronie przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec. Podczas Seminarium przedstawiono i przedyskutowano Projekt Aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO) oraz Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na MODO. Została omówiona specyfika opracowania tych planów w trzech państwach leżących w dorzeczu Odry, jak również zagadnienia dotyczące krajowych programów działań, współpracy transgranicznej w zakresie zwalczania powodzi oraz przykłady skutecznej współpracy międzynarodowej w ramach MKOOpZ.
 

Uczestnicy Seminarium mogli również zapoznać się z nowym GeoPortalem MKOOpZ.
 

Poniżej zamieszczony jest program Seminarium oraz prezentacje poszczególnych Prelegentów.
 

Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć i krótkiego filmiku z przebiegu Seminarium, stworzonego przez Sekretariat MKOOpZ.
 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.

 

GALERIA

 

 

PROGRAM

 

MKOO_konferencja-komunikat_2015.pdf1,21 MB 2015.12.23

 

PREZENTACJE

 

Heide Jekel
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bonn

Słowo wstępu i słowo końcowe

 

 

Luděk Trdlica
VÚV TGM, v.v.i.

Podsumowanie pierwszego okresu planowania

 

 

Piotr Piórkowski
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Wyzwania związane z drugim okresem planowania
(istotne problemy gospodarki wodnej na MODO, strategie wspólnego rozwiązywania
istotnych problemów gospodarki wodnej)

 

 

Lukáš Pavlas
Povodí Odry


Aktualizacja Międzynarodowego Planu Gospodarowania Wodami dla MODO

 

 

Dorota Dybkowska-Stefek
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Projekt MONERIS jako przykład współpracy międzynarodowej w ramach MKOOpZ

 

 

Vladimír Zdráhal
Povodí Odry


Międzynarodowy Plan Ostrzegawczo-Alarmowy dla Odry

 

 

Olga Sadowska
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej


Przedstawienie krajowych programów działań w Polsce

 

 

Birgit Fiszkal
LUGV Brandenburg


Program działań dla niemieckiej części MODO

 

 

Dana Lídlová
Ministerstvo zemědělství ČR


Przedstawienie krajowych programów działań w Republice Czeskiej

autor: L. Faigl

 

 

Tamara Tokarczyk
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej


Międzynarodowy Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla MODO

autor: R. Kosierb

 

 

Andrzej Tiukało
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej


Krajowe aspekty opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym
oraz procesu konsultacji społecznych

 

 

Simon Henneberg
Koordynator ds. Odry po stronie niemieckiej


Krajowe aspekty/specyfika opracowania krajowych planów zarządzania
ryzykiem powodziowym oraz procesu konsultacji społecznych

 

 

Petra Bachtíková
Ministerstvo životního prostředí ČR


Krajowe aspekty/specyfika opracowania krajowych planów zarządzania
ryzykiem powodziowym oraz procesu konsultacji społecznych

autor: J. Tejkalová

 

 

Petra Walther
Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Współpraca transgraniczna w zakresie prognozowania, ostrzegania
oraz zwalczania powodzi w zlewni Nysy Łużyckiej

 

 

Josef Nistler
Ministerstvo životního prostředí ČR


Przyczyny i skutki suszy

 

 

Leszek Kuchar

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Meteorology, Hydrology and Water Management
a new journal of IMGW-PIB Institute -
facts, objectives and standards

 

 

 

FILM

 


Ostatnia aktualizacja: 2015.12.23