Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Politika souborů „cookies”

 

 

„Cookies” jsou textové soubory, informatická data ukládaná v počítačích uživatelů, určená k využívání internetových stánek. Umožňují mimo jiné identifikovat druh zařízení uživatele a ukazovat internetové stránky přizpůsobené individuálním preferencím. Soubory „cookies” obsahují nejčastěji adresu internetové stránky, dobu uložení na počítači uživatele a vlastní unikátní identifikátor. Shromažďované informace se mohou týkat adresy IP, typu užívaného prohlížeče, jazyka, druhu operačního systému, dodavatele internetových služeb, informací o době a datu, lokalizace a informací zasílaných do vitríny prostřednictvím kontaktního formuláře.

„Cookies” slouží k optimalizaci využívání internetových stránek. Využívají se rovněž ke sběru statistických dat, které umožňují identifikovat způsob využívání internetových stránek návštěvníky. Umožňuje to následné zdokonalení struktury a náplně internetové stránky s vyloučením osobní identifikace uživatele. Osobní data získaná prostřednictvím použití souborů „cookies” mohou být shromažďována pouze za účelem vykonávání určitých funkcí a aktivit pro potřeby uživatele. Taková data jsou zakódována způsobem, který k nim znemožňuje přístup nepovolaným osobám. Shromážděná data jsou využívána pouze interně v rámci MKOOpZ za účelem optimalizace její činnosti.
 
Používáme relační (dočasné) a stálé "cookies". Relační "cookies" jsou ukládána na počítači uživatele do chvíle odhlášení se z internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče. Stálé „cookies" jsou ukládány na určitou dobu, která je definovaná parametrem obsaženým v souboru „cookies” – uživatel má možnost je ručně odstranit. "Cookies" používají partneři operátora internetové stránky a řídí se vlastní politikou ochrany soukromí.
 
Software využívaný k prohlížení stránek WWW připouští uchovávání souborů "cookies" v koncovém zařízení. Uživatel může provést vlastní konfiguraci prohlížeče, a tím zablokovat automatické přijímání souborů "cookies" nebo získat pokaždé informaci o zaslání souboru na zařízení uživatele. Příslušné informace o obsluze souborů "cookies" a možných konfiguracích jsou k dispozici v nastavení prohlížeče. Úroveň omezení používání souborů „cookies” může mít vliv na dostupnost nabízené internetové stránky a její funkčnost, může vést až k zablokování možnosti jejího řádného využívání. V případě aplikací poskytovaných prostřednictvím mkoo.pl (v každé jazykové verzi internetové stránky) je požadována akceptace "cookies", aby bylo možné správně vyžívat mimo jiné systém registrace služeb a aplikací. Návod na správu souborů cookies je uveden na stránce:

 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 

Dodatečné osobní údaje, jako je e-mailová adresa, jsou ukládány pouze v místech, kde k tomu uživatel při vyplňování formuláře výslovně udělil souhlas. Shora uvedené údaje přechováváme a využíváme pouze pro potřeby, které jsou nezbytné pro vykonání dané funkce.
 


Poslední aktualizace: 2015.02.04