Wdrażanie Dyrektyw WE

Koncepcja wdrażania dyrektywy 2007/60/WE
w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa)
na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry
Trzeci cykl – od roku 2022 do roku 2027

 

Na potrzeby trzeciego cyklu wdrażania Dyrektywy Powodziowej opracowano Koncepcję, która opiera się na doświadczeniach zdobytych w cyklach poprzednich. Po raz pierwszy „Koncepcja wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE” została opracowana w pierwszym cyklu, tj. w latach 2009 – 2015, a następnie została ona uzupełniona i zaktualizowana w drugim cyklu, tj. w latach 2016 – 2021. W celu dalszego wspierania bieżącej współpracy między państwami członkowskimi MKOOpZ na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO) w zakresie wdrażania Dyrektywy Powodziowej, opracowano niniejszą Koncepcję również w odniesieniu do potrzeb wynikających z trzeciego cyklu.
 

Podobnie jak dotychczas, Koncepcja ta traktowana jest jako „living document”, który w razie potrzeby może być dostosowywany do nowej wiedzy i informacji. Takie elastyczne podejście ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia efektywnego i skutecznego wdrażania Dyrektywy Powodziowej.
 

MKOOpZ-G2_Koncepcja_Wdrazania_DP_31102023_pl.pdf502,47 KB 2023.12.18

Ostatnia aktualizacja: 2023.12.18