Wydarzenia

Uroczyste podpisanie Umowy w sprawie MKOOpZ

 

 

 

Podczas 13 Narady Przewodniczących Delegacji w dniu 25 czerwca 2008 roku w siedzibie Sekretariatu MKOOpZ miało miejsce oficjalne podpisanie „Umowy w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem”.

 

W obecności przedstawiciela Depozytariusza Umowy, pani Breedy Foody (Komisja Europejska), dokument podpisali pełnomocnicy rządów Rzeczpospolitej Polskiej - pan Andrzej Sadurski (KZGW) i Republiki Federalnej Niemiec pani Heide Jekel (Ministerstwo Środowiska RFN) oraz pan Michael Morgenstern (Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu).W imieniu delegacji czeskiej w dniu 27 listopada 2008 roku w Brukseli dokument ten podpisał pan Karel Bláha. Depozytariusza umowy reprezentowała przy tym wydarzeniu pani Ida Jacobsen.
 

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01