Galeria Odry

Fauna Odry

 

 

Dolina rzeki Odry obfituje w rozmaite gatunki zwierząt. Występuje tu wiele cennych gatunków ptaków, w tym gatunki chronione* takie jak zimorodek, remiz, dzięcioł zielonoszary, pleszka, kormoran, łabędź niemy.
 

Spośród ssaków zamieszkujących teren dorzecza Odry wyliczyć należy wyjątkowo cenne przyrodniczo i objęte ścisłą ochroną - bobra i wydrę. Odra jest także siedliskiem wielu gatunków płazów i gadów. Z płazów chronionych wymienić należy ropuchę szarą i zieloną oraz rzekotkę drzewną, natomiast spośród gadów jaszczurkę zwinkę, żyworódkę, padalca zwykłego. W wodach rzeki Odry występują liczne gatunki ryb. Są to zarówno ryby typowo słodkowodne m.in. płoć, leszcz, karp, pstrąg, sandacz, okoń, ciernik, sum, brzana, ciosa, minóg rzeczy jak i ryby wędrowne - łosoś, troć, węgorz oraz gatunki morskie (w Zatoce Pomorskiej), takie jak śledź.

 

*gatunki chronione - gatunki zwierząt lub roślin, które państwo obejmuje szczególną opieką

 

 

Czapla siwa
fot. M. Bociarska
Dorosły łabędź niemy wraz z pisklętami
fot. M. Bociarska
Mewy czarnogłowe i popielate na zimowej pokrywie lodowej rzeki (Wrocław)
fot. P. Barański
Rzeka w miastach chętnie zamieszkiwana jest przez kaczki krzyżówki (Wrocław)
fot. Ł. Szałata

 

 

Kormorany czarne w Nationalpark Unteres Odertal w Criewen
fot. M. Bociarska

 

 

 
Kormorany budują gniazda na drzewach nad wodami słodkimi. Drzewa stopniowo zaczynają usychać od przenawożenia* gleby odchodami
(Nationalpark Unteres Odertal w Criewen)
fot. M. Bociarska

* przenawożenie - skumulowanie nadmiernej ilości nawozu w glebie

 

 

Sztucznie ustawione miejsca ułatwiające gniazdowanie rybitwom czarnym (na zdjęciu mewy) – Nationalpark Unteres Odertal w Criewen
fot. M. Bociarska
 

  fot. B. Najbar, Uniwersytet Zielonogórski  

Na zdjęciu powyżej widnieje żółw błotny. Jest to jedyny gatunek żółwia występujący w dorzeczu Odry. Obecnie znajduje się pod ścisłą ochroną.

 

Żółw z Ilanki. fot. B. Najbar, Uniwersytet Zielonogórski

 

 

Żółwie błotne zamieszkują zarośnięte jeziora lub rzeki o spokojnym nurcie.  Większą część swojego życia spędzają w wodzie, na ląd wychodzą po to, by wygrzać się na słońcu Chłodne dni przeczekują zakopane głęboko w mule. W ten sposób zimują nawet przez pół roku.
 

Żółwie błotne to bardzo żarłoczne gady, zjadają owady i ślimaki wodne, małe ryby i płazy. Ponieważ nie osiągają dużych rozmiarów, to trudno je wypatrzyć w gęstych zaroślach. Dorosłe osobniki ważą około 1 kilograma i mierzą około 25 cm. W środowisku naturalnym mogą dożyć nawet 120 lat!

 

Flora nadodrzańska

 

 

Tereny zalewowe są miejscem występowania wielu ważnych ekosystemów* i siedlisk: lasów łęgowych, starorzeczy i terenów podmokłych. W pasie szuwarów Odry dominuje trzcina pospolita, pałka szerokolistna i manna mielec. Z innych roślin naczyniowych występujących w Dolinie Odry wymienić należy storczyki (np. krwisty, szerokolistny, purpurowy), pływacze, widłaki, turzyce a także miłek wiosenny, bagno zwyczajne, wrzosiec bagienny, łopian gajowy, skrzyp olbrzymi i czosnek kątowaty.

 

*ekosystem  - system złożony z organizmów występujących na danym obszarze oraz z elementów środowiska, w którym one żyją

 

 

Pas szuwarów Odry w okolicach Szczecina
fot. M. Bociarska

 

 

Storczyk purpurowy w Nationalpark Unteres Odertal w Criewen
fot. M. Bociarska

Ostatnia aktualizacja: 2010.08.04