Notatka prasowa - 26.08.2022

Wrocław, 26 sierpnia 2022 r.
 

Notatka prasowa


dotycząca
nadzwyczajnej narady Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne”
Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ),
która odbyła się w dniu 18 sierpnia 2022 roku

 

 

W dniu 18 sierpnia 2022 roku w ramach MKOOpZ w trybie online odbyła się nadzwyczajna narada Grupy Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne”, której celem w obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze było przeanalizowanie dostępnych informacji oraz dokonanie oceny działań podjętych w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry (MPOA).
 

Od 11 sierpnia 2022 roku między poszczególnymi Międzynarodowymi Głównymi Centralami Ostrzegawczymi (MGCO) przesyłane były meldunki o śniętych rybach za pośrednictwem uzgodnionych na poziomie międzynarodowym dróg przekazywania meldunków zgodnie z MPOA. Od tego momentu międzynarodowe procedury meldunkowe były prawidłowe.
 

W odniesieniu do obecnej katastrofy ekologicznej na Odrze należy krytycznie stwierdzić, że śnięcie ryb na Odrze powinno było zostać ocenione jako zdarzenie podlegające obowiązkowi zgłoszenia już na wcześniejszym etapie. Zaistniała sytuacja pokazała, że kryteria alarmowe MPOA wymagają weryfikacji, a każdy sygnał o śnięciu ryb w dorzeczu Odry należy traktować alarmująco, niezależnie od potencjalnej przyczyny tego zjawiska.
 

Podczas nadzwyczajnej narady uzgodniono, że zarówno definicja awarii, jak i kryteria alarmowe i obszarowe zawarte w MPOA zostaną niezwłocznie doprecyzowane, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
 

Ocena działań poszczególnych organów administracji państwowej odpowiedzialnych w miejscu wystąpienia zanieczyszczenia, z wyjątkiem działań podejmowanych w ramach MPOA, oraz ingerencja w dochodzenie w sprawie znalezienia potencjalnego sprawcy awarii nie leżą w kompetencji MKOOpZ.
 

O wynikach dalszych prac Grupy Roboczej G3 w tym zakresie będziemy informować na naszej stronie internetowej.

 

Daniel Pokorný
Przewodniczący MKOOpZ

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022.09.13